Dolazak na otok Susak moguć je samo brodom, bez automobila.

  • katamaran iz Rijeke – (Rijeka – Cres – Unije – SusakMali Lošinj)
  • lokalna linija iz Malog Lošinja – (Mali LošinjSusak – Unije – Ilovik – Vele Srakane)

Stranice Jadrolinije – plovidbeni red broda iz Malog Lošinja

Plovidbeni red katamarana iz Rijeke